home fotoblog
JOHAN KUHLMANN
beeldende kunst en ruimtelijk ontwerp
 
informatie

2022: Project Utrecht900: De Utrechtse CircusDrakendans

Lees over het hele ontstaansproces op facebook Drakendans Utrecht Negenhonderd.

En lees de door mij geschreven fabel van de Utrechtse CircusDrakendans.

Deze draak werd van prachtige kleuren voorzien
door kinderen van speeltuin Luna in Utrecht.
Meer foto's over ontstaan Draak van het Zuiden. >

Deze draak werd van prachtige kleuren voorzien
door kinderen van Stadboerderij Griftsteede in Utrecht.
Meer foto's over ontstaan Draak van het Westen. >

Lees op facebook ook alles over de Finale van de Utrechtse Circusdrakendans

2022
de Utrechtse CircusDrakendans
i.s.m. Marlies Galama en Circustheater Meatball & van der Camp